Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 21.01.2019г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. СВОМР

Наименование на процедурата:

Процедура № BG06RDNP001-19.232 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Повече информация и документацията за кандидатстване са достъпни в раздели „Кандидатстване“ и „Обяви за прием“

Пакетът документи е наличен и в системата за елекстрооно кандидатстване ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Публикувано на 12.03.2019г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

График инфосеминари

МИГ Добричка организира поредица от информационни събития – семинари за представяне на мерките от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията. Графикът на провеждане на инфосеминарите е както следва:

11 март, 10:00 часа – с. Паскалево
11 март, 11:30 часа – с. Овчарово
12 март, 10:30 часа – с. Житница
12 март, 13:00 часа – с. Черна
13 март, 11:00 часа – с. Методиево
13 март, 13:00 часа – с. Енево
14 март, 10:00 часа – с. Царевец
14 март, 13:00 часа – с. Бранище
15 март, 10:30 часа – с. Владимирово
15 март, 14:00 часа – с. Стожер

Каним всички заинтересовани да вземат участие!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за График инфосеминари

Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.03.2019 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 01.03.2019 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка