Договор Йордан Митков

На 01.09.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Йордан Митков Димитров. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Закупуване на земеделска техника и посадъчен материал – лавандула”

Стойност на проекта: 118 580,16 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Йордан Митков Димитров

 Проектът включва следните инвестиции: 

 • Посадъчен материал – лавандула, сорт Севтополис – 61000 броя
 • Трактор KUBOTA M5091 – 1 брой
 • Косачка за лавандула – МПЛ „Магдалена” – 1 брой
 • Окопен култиватор за лавандула – КЛ „Деян” – 1 брой
 • Роторна фреза – Del Morino HRA 225 – 1 брой

Цели на проектното предложение:

 • осигуряване на собствени материални активи;
 • намаляване до минимум зависимостта от външни контрагенти;
 • оптимизиране качеството на обработка на площите;
 • повишаване добивите от декар;
 • производство на висококачествена продукция;
 • увеличаване на обработваемите площи и разрастване на земеделското стопанство.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.