Договор Христо Недков

На 28.09.2021г. Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР. 

Наименование на проекта: „Закупуване на технологично оборудване за производство на ябълков оцет от ЗП Христо Недков”

Стойност на проекта: 61 457,98 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Христо Василев Недков

 Проектът включва следните инвестиции: Оборудване за производство на ябълков оцет, вкл.:

  • пълначна машина с 4 глави;
  • затваряща машина(с ориентатор – елеватор);
  • етикетираща двустрана машина с термотрансферен принтер;
  • компресор.

Цели на проектното предложение:

 Основна цел на проектното предложение е скъсяване на веригата на доставките и „затваряне на цикъла“, като целият процес по преработка, от суровината до крайния продукт, да се извършва в рамките на стопанството на ЗП Христо Недков.

Крайният срок за изпълнение на инвестициите по договора е 30.06.2023г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.