Изложение 27-28 март

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ В ГРАД ДОБРИЧ

На 27 и 28 март 2023г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. – Министерството на земеделието организира изложение за популяризиране на местни продукти от териториите на Местните инициативни групи.

За два поредни дни на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в спортна зала „Добротица“ в град Добрич, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

Желаещите да вземат участие производители/изложители от територията на МИГ Добричка, трябва да заявят видовете хранителни продукти/напитки, които ще предлагат и изискванията си към изложбената площ.

Производителите на нехранителни продукти – занаятчийски произведения, произведения на приложното изкуство също трябва да предявят изискванията си към изложбената площ.

Заявката си за участие може да направите на тел. 0889 46 50 90, на е-mail: mig_dobrichka@abv.bg или на място в офиса на МИГ Добричка в село Бранище, на адрес ул. „Първа“ №19-а най късно до 13 март 2023г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.