Индикативен график

На основание Решение на УС на МИГ Добричка от 10.01.2020г., в раздел „Кандидатстване“ е публикуван актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения към подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2020 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.