ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ

 

В изпълнение на Споразумение №РД 50-27/ 05.04.2018 г., екипът на МИГ Добричка организира широка информационн кампания с цел осигуряване на публичност и прозрачност на процесите, свързани с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на Община Добричка. В тази връзка, МИГ Добричка планира да проведе поредица от информационни семинари за представяне на мерките от Стратегията за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по мерките, включени в нея. Графикът за провеждане на информационните семинари е както следва:
Дата: Час: Населено място: Тема на семинарите:
09 юли 10:00 часа с. Смолница за заинтересовани лица от селата Смолница, Миладиновци, Козлодуйци, М. Смолница, Ловчанци Представяне на мерките от СВОМР на МИГ Добричка и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията
10 юли 10:00 часа с. Стефаново, за заинтересовани лица от селата Стефаново, Батово, Прилеп, Одърци
11 юли 10:00 часа с. Пчелино, за заинтересовани лица от селата Славеево, Пчелино, Стожер
12 юли 10:00 часа с. Царевец, за заинтересовани лица от селата Паскалево, Царевец, Ген. Колево
16 юли 10:00 часа с. Свобода, за заинтересовани лица от селата Свобода, Росеново, Божурово, Добрево, Овчарово
17 юли 10:00 часа с. Котленци, за заинтересовани лица от селата Котленци, Полк. Минково, Полк. Свещарово, Попгригорово
18 юли 10:00 часа с. Победа, за заинтересовани лица от селата Победа, Методиево
19 юли 10:00 часа с. Ведрина, за заинтересовани лица от селата  Ведрина, Одринци, Долина, Орлова могила
24 юли 10.00 часа с. Бенковски, за заинтересовани лица от селата Бенковски, Владимирово, Медово, Енево, Гешаново, Подслон
25 юли 10.00 часа с. Дончево, за заинтересовани лица от селата Дончево, Опанец, Богдан, Драганово
Каним всички заинтересовани активни местни хора да присъстват на мероприятията!

Екип на МИГ

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.