Информационно събитие

Екипът на МИГ Добричка ще представи актуалните възможности за кандидатстване за финансиране на проектни предложения, подадени по мерките, включени в Стратегията за ВОМР през 2020 година.

На 26 февруари (сряда) 2020 г. от 11:00 ч. в Бизнес залата на етаж първи, в сградата на Община град Добрич ще се проведе информационно събитие, организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич.

Eкипът на ОИЦ ще представи всички процедури и мерки, от които общините, фирмите от всички сектори, неправителствения сектор, образователните институции, земеделските стопани, както и жителите на област Добрич ще могат да се възползват съгласно Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за 2020 година

В мероприятието са поканени трите Местни инициативни групи и Местната инициативна рибарска група от област Добрич. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят с планираните мерки за 2020 г. от Стратегиите на МИГ „Добричка“, МИГ „Балчик-Генерал Тошево“, МИГ „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.