Покана за конференция

ПОКАНА

за участие в информационна конференция

Уважаеми представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Добричка,

Уважаеми партньори,

Уважаеми жители на Община Добричка,

МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи.

Конференцията ще се проведе на 10.12.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.