Проведено изложение за местни производители

На 26 юли 2023 година, на полето – част от землището на село Бранище, община Добричка беше организирано и проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка.

В изложението участие взеха 12 местни производители. С цел промотиране и реклама на събитието бяха подготвени и разпространени плакати и флаери, оповестяващи изложението, публикувани бяха електронни информационни материали. Логистично събитието беше подсигурено с големи високи шатри, където на изложителите бяха предоставени 12 на брой масивни маси с пейки. Изложението беше обособено на удобно и достъпно за посетители и гости място, като предвид изключително горещото време беше осигурена слънцезащита и за клиентите. Един брой хладилна витрина беше предоставена на зеленчукопроизводителите, за да поддържат продукцията си свежа и да я предпазят от увяхване и погиване.

Посетителите на изложението имаха възможност да опитат от чудесните местни продукти, да се доближат до Добруджанския бит, гостоприемство и култура. Изпълнено беше озвучаване и проведена богата музикална програма с участието на фолклорни певческа и танцова групи при НЧ „Пробуда – 1896г.“ от село Победа, които изпълниха традиционни добруджански песни и танци. За участници и гости беше осигурен и кетъринг.

Изложението на местни продукти се възприема като атрактивно събитие, то се превърна в привлекателно място за местното население, но също така привлече множество туристи и гости. Участвайки, земеделските стопани и малките местни производители намериха още един начин за реализация на своите продукти директно на потребителя, като по тяхно мнение скъсяването на веригата на доставки на храни често е жизненоважна за оцеляването на най-уязвимите земеделски стопанства.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.