Електронен регистър на проектите, подадени по СВОМР

 

актуален към 12.2023 г.