Проведени инфосрещи май 2021

Информационни срещи м. май 2021г.

В периода 17-21 май 2021г. МИГ Добричка организира и проведе 10 информационни срещи в 10 населени места (села) от територията за представяне хода на изпълнение на Стратегията за ВОМР. В мероприятията се включиха общо 118 души, живеещи и/или работещи на територията на МИГ – Община Добричка. Сред тях бяха представители на: земеделските производители, бизнеса, услугите, социални дейности, местната власт и местни лидери; представители на уязвими групи и други заинтересовани страни. Срещите бяха проведени, както следва:

1-село Вердина, 17.05.2021г. – 10:00 ч.

 

2-село Одринци, 17.05.2021г – 13:00 ч.

 

3-село Карапелит, 18.05.2021г. – 10:00 ч.

 

4-село Бенковски, 18.05.2021г. – 13:00 ч.

 

5-село Царевец, 19.05.2021г. – 10:00 ч.

 

6-село Стефан Караджа, 19.05.2021г. – 13:00 ч.

 

7-село Победа, 20.05.2021г. – 10:00 ч.

 

8-село Житница, 20.05.2021г. – 13:00 ч.

 

9-село Смолница, 21.05.2021г. – 10:00 ч.

 

10-село Стефаново, 21.05.2021г. – 13:00 ч.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.