Архив на: mig-dob

Информационни семинари

През месец юли МИГ ДОБРИЧКА стартира информационна кампания за представяне на възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията за ВОМР ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ: Дата: Час: Населено място: 01-07 10:00 часа с. Фелдфебел Дянково 01-07 12:00 часа с. … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Информационни семинари

Втори договор за БФП

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони На 13.05.2020г.  МИГ Добричка подписа втори административен договор за … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори договор за БФП

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР