Архив на: mig-dob

Договор Община – 7.5 Паскалево

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  На 10.12.2021г. МИГ Добричка подписа втори административен договор … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Община – 7.5 Паскалево

Договор НЧ – Одринци

На 02.11.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.6 ,, Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор НЧ – Одринци

Договор Христо Недков

На 28.09.2021г. Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР.  Наименование на проекта: „Закупуване на технологично … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Христо Недков