Архив на категория: Без категория

Прием 4.1 2022

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 25.03.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-27/05.04.2018г., Допълнителни споразумения № РД50-27/16.07.2018г. и № РД50-27/14.10.2021г. СДРУЖЕНИЕ … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 4.1 2022

Публикувани условия за кандидатстване

На основание на решение на УС от заседание, проведено на 01.03.2022г.,  МИГ Добричка публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.03.2022 … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Публикувани условия за кандидатстване

Договор Община – 7.5 Паскалево

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  На 10.12.2021г. МИГ Добричка подписа втори административен договор … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Община – 7.5 Паскалево