Архив на категория: Без категория

Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 22.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.  СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА  … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.  СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА  … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-7.2 СВОМР Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане – подмярка 19.2-7.2 СВОМР