Архив на категория: Без категория

Документи за обществено обсъждане – подмярка 19.2-4.2

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.2 СВОМР

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документи за обществено обсъждане – подмярка 19.2-4.2

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2-7.2. “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ … Има още

Публикувано в Обяви за прием | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Покана

ПОКАНА за участие в информационна конференция МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи. Планирано е конференцията да се … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана