Архив на категория: Без категория

График инфосеминари

МИГ Добричка организира поредица от информационни събития – семинари за представяне на мерките от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията. Графикът на провеждане на инфосеминарите е както следва: 11 март, 10:00 часа – с. Паскалево … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за График инфосеминари

Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Наименование на процедурата: Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Периодът за втори прием на проектни предложения по процедурата … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

В периода 31.1 – 07.02.2019 г. Местна инициативна група МИГ Добричка представи за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка