Месечен архив: септември 2018

Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са подадени две проектни предложения, за оценката и класирането на … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения по под-мярка 19.2-7.2 СВОМР

Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2

Приемът на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от СВОМР приключи. По процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са подадени три проектни предложения, за оценката и класирането на които със заповед на Председателя на … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Съобщение за прием на проектни предложения 19.2-4.2