Месечен архив: януари 2019

Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Документация за обществено обсъждане по подмярка 19.2-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка