Месечен архив: декември 2019

Конференция

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Конференция

Покана за конференция

ПОКАНА за участие в информационна конференция Уважаеми представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Добричка, Уважаеми партньори, Уважаеми жители на Община Добричка, МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за конференция

Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА, чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г. СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА обявява процедура за … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от Сратегията на МИГ Добричка