Месечен архив: май 2020

Втори договор за БФП

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони На 13.05.2020г.  МИГ Добричка подписа втори административен договор за … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Втори договор за БФП

Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДМЯРКА 19.2 – 7.5 „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Обява за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.5 СВОМР

Покана за ОС

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ Добричка, на основание чл.24 ал.(2), свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 15.05.2020г. от 16:00 часа в залата на община Добричка с … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за ОС