Кандидатстване с проектни предложения подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

МИГ Добричка обявява Втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.03.2019 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 01.03.2019 г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.