Изложение на местни производители

МИГ Добричка организира еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ –
територията на Община Добричка

Къде? – село Ловчанци, община Добричка, на мегдана 🙂

Кога? – на 22 юни от 10:00 часа

Какво? – изложение на местни продукти, концерт на самодейни певчески състави от НЧ на територията

Кой? – местни производители от територията на община Добричка.

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ!

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.