Общо Събрание

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА