ГАЛЕРИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ –

  15 октомври 2020, село Карапелит


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка – 10.12.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

Информационни семинари за представяне на мерките от СВОМР на МИГ Добричка и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията, проведени в периода 11-15 март 2019г.

           село Паскалево:

 
 

 село Овчарово:

   село Житница:
   

село Черна:
   

село Методиево:

село Енево:

село Царевец:

село Бранище:

село Владимирово:

село Стожер:

Еднодневна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи – 26.07.2018 г.

           

 

Информационни семинари за представяне на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка – 9-25 юли 2018 г.

с. Смолница:

    

с. Стефаново:

    

с. Паскалево

с. Свобода:

     

с. Котленци

      

с. Славеево

      

с. Победа

       

с. Ведрина

      

с. Бенковски

     

с. Дончево

      

Обучение на екипа и членове на ОС на МИГ по процедурите за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР и правилата за оценяване на проекти – с. Бранище, 25 и 26.10.2018 г.

Еднодневно обучение на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти“
 с. Плачидол – 29.11.2018 г. , с. Стожер – 30.11.2018г.

Информационни семинари за представяне на резултатите от проучването на тема: „Създаване и промотиране на зелена идентичност на община Добричка“ – 19,20 и 21 декември 2018г.