Индикативен график

На основание Решение на УС на МИГ Добричка от 10.01.2020г., в раздел „Кандидатстване“ е публикуван актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения към подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2020 г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Индикативен график

Конференция

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка пред широката общественост. На конференцията присъстваха 55 души от 55 (от общо 68) населени места. Информационното събитие осигури изключително висока представителност на населените места (81 %) от територията на МИГ.

Снимки от проведеното събитие може да видите в раздел „Галерия“

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Конференция

Покана за конференция

ПОКАНА

за участие в информационна конференция

Уважаеми представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на МИГ Добричка,

Уважаеми партньори,

Уважаеми жители на Община Добричка,

МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи.

Конференцията ще се проведе на 10.12.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за конференция