Инфосеминари 2021

МИГ Добричка организира поредица от информационни събития – срещи за представяне на хода на изпълнение на Стратегията за ВОМР.

Графикът на провеждане на инфосеминарите е както следва:

Дата: Час: Населено място:
17-05 10:00 часа с. Ведрина
17-05 13:00 часа с. Одринци
18-05 10:00 часа с. Карапелит
18-05 13:00 часа с. Бенковски
19-05 10:00 часа с. Царевец
19-05 13:00 часа с. Стефан Караджа
20-05 10:00 часа с. Победа
20-05 13:00 часа с. Житница
21-05 10:00 часа с. Смолница
21-05 13:00 часа с. Стефаново

Каним всички заинтересовани да вземат участие!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Инфосеминари 2021

Удължаване на срока по втори прием на проекти по подмярка 19.2-7.6

С решение на УС на МИГ Добричка от 05.04.2021г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 07 май 2021г.
Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 05.04.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока по втори прием на проекти по подмярка 19.2-7.6

Покана за ОС 12-04-2021

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел  МИГ Добричка

УС на МИГ Добричка, на свое заседание от 17.03.2021г. взе решение за провеждане на неприсъствено заседание на ОС до 12.04.2021г., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.2„Прилагане на операции в рамките на  Стратегии за  водено от  общностите  местно развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.

Проект за решение: ОС приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на  Стратегии за  водено от  общностите  местно развитие “ на МИГ Добричка за 2020 г.

Точка втора: Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет за 2020 г. на СНЦ “МИГ Добричка“

Точка трета: Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.

Проект за решение: ОС приема промяната в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в седалището на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ № 19 а.

публикувано на 18.03.2021г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Покана за ОС 12-04-2021