Архив на категория: Без категория

Коригиран бюджет 4.1

На основание чл. 46 а, ал. (6), т. 4 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Коригиран бюджет 4.1

Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Управителният съвет на сдружение МИГ Добричка, на свое заседание от 21.10.2022г., взе решение да удължи срока по обявения на 12.09.2022г. трети по ред прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2

Прием 6.4 2022

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 01.03.2022г. и 01.08.2022г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-27/05.04.2018г., Допълнително споразумение № РД 50-27/ 16.07.2018г., … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Прием 6.4 2022