Архиви

Филтър 

  • Бюджет по мярка 121

    ВАЖНО! Съгласно Заповед № 41-6/ 11.09.2014 г. на изпълнителния директор на МИГ Добричка, наличният разполагаем бюджет по мярка 121 се допълва с 45 750...
  • Покана допълнителен прием

    ПОКАНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА МИГ ДОБРИЧКА обявява Покан...