Архиви

Филтър 

 • Изпълнение на СМР 2014 г.

    ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ МИГ ДОБРИЧКА   За периода на изпълнение на Стратегията за местно развитие, от 2012 до к...
 • Хърватия

  РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ - РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ Във връзка с осъществяване на обмяна на оп...
 • Обучение Управление на проекти

  ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” На 27 и 28 април 2015 г. бе проведено обучение на екипa на МИГ Добричка на тема „Управление на проек...
 • Обучение ПЧП

  ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „СТРАТЕГИЧЕСКО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА НПО” И „ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО...
 • Информационни семинари 2015

  ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ИПЪЛНЕНОТО ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ През месеците април и май екипът на Сдружение МИГ Доб...
 • Общински проекти

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПОДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ДОБРИЧКА КЪМ АПРИЛ 2015 Г....
 • Панагюрище

  НАЦИОНАЛНА СРЕЩА „ПОДХОДА ЛИДЕР – ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СНЦ „МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО...
 • Работна среща МИГ Нови Пазар-Каспичан

    РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИГ НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН Екипът на МИГ Нови Пазар - Каспичан, съвместно с членовете на УС на Сдружението осъществи ...
 • Изпълнение на СМР към април 2015 г.

  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ КЪМ АПРИЛ 2015 Г....
 • Среща бенефициенти 2014

  ИЗНЕСЕНА СРЕЩА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР И ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ Сдружение МИГ Добричка проведе изне...
 • spain

  РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ОБЛАСТ КАТАЛУНИЯ Във връзка с осъществяване на трансгранично сътруднич...