За Връзка с нас

Изпълнителен директор: Надежда Василева
Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР: Нели Събева


Адрес: с. Бранище, ул. "Първа" 19 А
в сградата на кметството
Телефон:
Мобилни телефони: 0882 020 969
0884 222 978
Е-мeйл: mig_dobrichka@abv.bg
Форма за бърза връзка с нас
Вашето име:
Вашата е-поща:
Тема на съобщението:

Изпращане на копие от това съобщение до моята е-поща