Печат
СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

Благодарение на финансовата подкрепа от община Добричка, територията получи втори шанс да разработи своята нова Стратегия за местно развитие. Предстоящите дейности по изготвяне на Стратегията включват и масирана информационна кампания, включваща срещи, семинарии, конференции и обществени обсъждания. Основната цел на кампанията е да  представи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и възможностите, които Стратегията може да предложи на хората, които живеят и/ или работят на територията на МИГ-а. На информационните срещи с местната общност ще бъде консултирана подготовката на Стратегията. За да може тя да отрази по-пълно и точно исканията на местното население, е необходимо в тези семинари и обсъждания да се включат максимален брой земеделски производители, предприемачи, търговци, граждани, НПО... всички, които са съпричастни към местното развитие и биха желали да допринесат за това, имат идеи и искат да се възползват от европейски средства. Направените предложения ще намерят място в проект на Стратегия, който ще бъде представен за публично обществено обсъждане. Там хората ще могат да дискутират и променят предложеното, така че да стане тяхна Стратегия и да я приемат като своя програма за развитие на района си.
Екипът на местната инициативна група ще разчита на съдействие и активност от страна на местните хора, за да можем заедно да изготвим, и в последствие да изпълним успешно, още една качествена Стратегия, съобразена изцяло с нуждите, възможностите и ресурсите на нашата територия.
Актуален график с датите на предстоящите информационни събития  ще бъде публикуван на сайта на МИГ Добричка www.mig-dobrichka.org.

Информационните мероприятия са открити за всички, които проявяват интерес към дейностите на Местната инициативна група.