Общо Събрание

 
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА