Изложение 2022 – проведено

И тази година изложението на местни продукти, проведено от МИГ Добричка, се превърна в празник. С песни, танци и много настроение, заедно с партньори и приятели успяхме да проведем нашето традиционно вече събитие. Благодарим на всички, които и тази година бяха с нас и спомогнаха то да се случи! Заедно можем повече!

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2022 – проведено

Изложение 2022

За четвърта поредна година МИГ Добричка организира изложение на местни производители. На 27 юли, с начален час 10:00 в село Гешаново, на полето. Заповядайте, ще се радваме да се видим там! Ще бъде вкусно и интересно, обещаваме!
GPS координати на събитието:43°39’45.4″N 27°32’50.9″E

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Изложение 2022

Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1

Управителният съвет на сдружение МИГ Добричка, на свое заседание от 28.06.2022г., взе решение да удължи срока по обявения на 02.05.2022г. първи прием на проектни предложения по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.641 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Решението е първоначално обявеният краен срок за прием 30 юни 2022 г. да се удължи до 31 юли 2022г.

Удължаване на срока на процедурата за прием на проекти се извършва на основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6) т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 29.06.2022г.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължаване на срока за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1