Снимки - работни срещи Добри практики по ЛИДЕР

Печат

Снимки от проведени работни срещи за представяне на добри практики по ЛИДЕР:
1. Работна среща, организирана за представители на читалищата и НПО, с. Бранище 05.11.2013 г.
dscf2772 dscf2766 dscf2784
dscf2765 dscf2768 dscf2764
2.  Работна среща, организирана за настоящи и потенциални бенефициенти на МИГ, с. Бранище 15.11.2013 г.

dscf2813 dscf2818 dscf2822
3. Работна среща, организирана за представители на местната власт - кметове на селата от община Добричка, с. Бранище 19.11.2013 г.

dscf2832 dscf2834 dscf2836
dscf2841 dscf2843 dscf2845

4. Работна среща, организирана за представители на местната власт - членове на Добрички общински съвет, гр. Добрич 20.11.2013 г. 

dscf3184 dscf3189 dscf3197
dscf3203 dscf3209 dscf3214