Публикации и интервюта

Печат

Публикации:

в-к "Нова Добруджанска Трибуна" , бр. 147/ 07.08.2015 г. - прочети

в-к "Нова Добруджанска Трибуна", бр. 117/ 30.06.2014 г. - прочети

в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 19/ 31.01.2013г. -  прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 112/ 19.06.2013г. -  прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 113/ 20.06.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 118/ 27.06.2013г. -  прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”,  бр. 127/ 10.07.2013 г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 127/ 10.07.2013 г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 129/ 12.07.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 137/ 24.07.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 139/ 26.07.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 149/09.08.2013г.-  прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 150/ 12.08.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 228/ 29.11.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 240/ 17.12.2013г. - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 242/ 19.12.2013г. - прочети

в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 4/ 09.01.2012г. -
прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 238/ 21.12.2011г. - прочети

в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 5/ 08.01 - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 43/ 05.03 - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 54/ 22.03 - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр. 57/ 25.03 - прочети
в-к „Нова Добруджанска Трибуна”, бр.61/ 31.03 - прочети

 

в-к „Добруджанска Трибуна”, бр.56/ 24.03 - прочети
в-к „Добруджанска Трибуна”, бр. 61/ 31.03 - прочети

Обявления в радио "Добруджа":

МИГ ДОБРИЧКА отваря мерките от Стратегията за местно развитие през 2013 г.Интервюта:

Интервю с Надежда Василева в радио "Дарик"-Добрич

Интервю с Николинка Димова - външен експерт, консултант към МИГ Добричка;
Интервю с г-н Дико Иванов, зам. Кмет на Община Добричка и представляващ общината впроектите й пред МИГ-а;

Интервю с Нели Събева - експерт по СМР;

Интервю с представляващия «Коев Агроинвест» - г-н Георги Коев, бенефициент по мярка 121;

Интервю с кметовете на селата Стожер, Одринци, Дончево, където предстои да бъдат реализирани общински проекти;

Интервю с кметовете на селата Смолница, Стефаново, Божурово, където предстои да бъдат реализирани общински проекти;

Интервю с Недялка Михова, представляващ потенциален бенефициент на МИГ, кандидатстващ за изграждане на медена къща в с. Прилеп;

Интервю с Вилияна Великова, представляващ потенциален бенефициент на МИГ, кандидатстващ за изграждане на детска млечна кухня в с. Бранище и Петко Игнатов, бенефициент по мярка 121;

Интервю с Асен Маринов представляващ потенциален бенефициент на МИГ, кандидатстващ за изграждане на смесен магазин в с. Пчелино;

Интервю с Иван Колев и Желка Русева представляващи потенциални бенефициенти на МИГ;

Интервю с Александрина Панайотова представляващ потенциален бенефициент на МИГ, кандидатстващ за изграждане на къща за селски туризъм в с. Златия.

Интервю с г-жа Надежда Василева - Изп. директор на МИГ;

с Надежда Василева в dobrich.online
с Валентин Манолов в "АгроБГ"
виж

със Симеон Ганев в "АгроБГ"
виж

със ЗП Станимир Стойчев, бенефициент, кандидатствал към МИГ Добричка с проект по мярка 121

с Петър Кирилов, представляващ бенефициент, кандидатствал към МИГ Добричка с проект по мярка 123

с Айри Ризов, представляващ ЗП "Ризови 64-65", бенефициент, кандидатствал към МИГ Добричка с проект по мярка 121
с Надежда Василева и Вяра Христова, излъчено на 25 април 2012 г. в 16:15 часа
с Николай Манев по  «Дарик» радио, излъчено на 11.04.2012 г. в 09:00 часа