Въпроси по Мярка 121

Печат
Въпроси към МИГ Добричка до 15.05.2010 г.

Въпрос: ...

Отговор: ..............


Въпрос: ...

Отговор: ..............


Въпрос: ...

Отговор: ..............


Въпрос: ...

Отговор: ..............


Въпрос: ...

Отговор: ..............