Инфо Материали

   
   
   
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР“ 2023г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 21.12.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 13.12.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 27.11.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 20.11.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 13.11.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 06.11.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 27.02.2023г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 19.09.2022г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 12.09.2022г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 05.09.2022г. Виж
 Публикация във в-к „Регионален глас“ 02.05.2022г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 29.11.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 15.11.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 04.10.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 20.09.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 14.06.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 31.05.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 25.05.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 17.05.2021г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01.03.2021г. Виж
Проучване на тема: „Устойчивост на проектите, финансирани от МИГ Добричка през предходния програмен период“, вкл. анализ на резултатите
Проучване на тема: „Ролята на МИГ Добричка за подобряване на чувството за принадлежност на местната общност към територията й“
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2020“
Каталог „Подкрепени от МИГ Добричка местни производители“
Каталог „Забележителности на територията на МИГ Добричка“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 07-12-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 23-11-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 02-11-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 11-05-2020г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 16-03-2020г. Виж
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2019“
Проучване на тема „Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефективност, приложими на територита на Община Добричка, на базата на добри европейски практики“ – резюме
Проучване на тема: „Изкуства и занаяти на територията на МИГ Добричка – съхраняване и приобщаване на поколенията“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 02-12-2019г. Виж
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-04-2019г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 11-03-2019г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 25-02-2019г.
Доклад „Мониторинг и оценка на СВОМР 2018“
Публикация във в-к „Регионален глас“ 01-10-2018г.
Публикация във в-к „Регионален глас“ 17-09-2018г.
Strategy for Community Led Local Development
Брошура – мерки от СВОМР
Виж – корица