Кандидатстване

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.680 – МИГ Добричка подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности” – прием 2023г.

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .zip
Документи за информация Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли.zip
Краен срок за подаване на проектни предложения:
31.05.2023г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2023 г.  

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – прием 2023

Обява за прием на проектни предложения – прием 2023 – с удължен срок и увеличен бюджет
Обява за прием на проектни предложения – прием 2023Виж
Условия за кандидатстване – прием 2023 с удължен срок и увеличен бюджет
Условия за кандидатстване – прием 2023Прочети
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения:
30.06.2023г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване 
https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2023г., актуализирано на 07.04.2023г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Удължен краен срок за трети прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения с удължен срок
Условия за кандидатстване с удължен срок
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения:
07.11.2022г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване 
https://eumis2020.government.bg

публикувано на 12.09.2022г., актуализирано на 21.10.2022

Процедура № BG06RDNP001-19.681 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .zip
Документи за информация Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли.zip
Краен срок за подаване на проектни предложения:
23.10.2022г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 19.10.2022г.

Процедура № BG06RDNP001-19.680 – МИГ Добричка подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности”

Обява за прием на проектни предложенияВиж
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .zip
Документи за информация Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли.zip
Краен срок за подаване на проектни предложения:
23.10.2022г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 12.09.2022 г.  

ВТОРИ ПРИЕМ ЗА 2022 г.
Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием с коригиран бюджет
Обява за прием на проектни предложения втори прием 2022

Условия за кандидатстване с коригиран бюджет
Условия за кандидатстване втори прием 2022г.

Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли .zip
Документи за информация Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли.zip
Въпроси и отговори по процедурата
Краен срок за подаване на проектни предложения:
31.10.2022г., 17:00 часа
Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.09.2022 г. , актуализирано на 25.10.2022г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.641 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием на проектни предложения с удължен срок  
Обява за прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване с удължен срок  
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване  Изтегли .zip
Документи за информация  Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти  Изтегли.zip
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения: 31.07.2022г., 17:00 часа

Адрес за електронно кандидатстване 

https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 02.05.2022 г.    

актуализирано на 29.06.2022 г. 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Втори прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.478 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богаствата на територията на МИГ Добричка” – с удължен краен срок

Обява за втори прием с удължен срок Виж
Обява за втори прием на проектни предложения
Условия за кандидатстване с удължен срок Прочети
Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: Удължен краен срок за подаване на проектни предложения: 07.04.2021 г., 17:00 часа – Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg 07.05.2021 г., 17:00 часа  Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2021г.

Втори прием на проектни предложения по

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за втори прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване по втори прием Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 07.04.2021г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 01.03.2021г.

Процедура № BG06RDNP001-19.478 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богаствата на територията на МИГ Добричка”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.01.2021 г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 04.12.2020г.

Процедура № BG06RDNP001-19.470 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.12.2020 г., 17:00 часа –                   Адрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg

публикувано на 20.11.2020г.

Процедура № BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – ВТОРИ ПРИЕМ

Обява за прием на проектни предложенияВиж
Условия за кандидатстванеПрочети
Условия за изпълнение на проекти
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.06.2022 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване
https://eumis2020.government.bg

Процедура № BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Обява за прием на проектни предложенияВиж
Условия за кандидатстванеПрочети
Условия за изпълнение на проектиПрочети
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 08.06.2020 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg
Въпроси и отговори във връзка с кандидатстване по процедуратаПрочети

Процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Обява за прием на проектни предложенияВиж
Условия за кандидатстванеПрочети
Условия за изпълнение на проектиПрочети
Документи за попълванеИзтегли
Документи за информацияИзтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 11.05.2020 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg
Въпроси и отговори във връзка с кандидатстване по процедуратаДо 20-04-2020г. До 08-04-2020г.

публикувано на 17.03.2020 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за втори прием на проектни предложенияВиж
Условия за кандидатстване по втори приемПрочети
Условия за изпълнение на проектиПрочети
Документи за попълване по втори приемИзтегли
Документи за информация по втори приемИзтегли
Документи към Условията за изпълнение на проектиИзтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 19.01.2020 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване: http:// eumis2020.government.bg

публикувано на 01.12.2019 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

ВТОРИ ПРИЕМ 

по Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване
ч
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 06.05.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване     https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 01.04.2019 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.232 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли .rar  Изтегли .zip
Документи за информация Изтегли .rar  Изтегли.zip
Документи към Условията за изпълнение на проекти Изтегли .rar  Изтегли.zip
Краен срок за подаване на проектни предложения: 21.04.2019 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 12.03.2019 г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Втори прием по Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием с удължен срок  Виж
Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване с удължен срок
е
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Удължен краен срок за подаване на проектни предложения: 30.04.2019 г., 17:00 часаАдрес за електронно кандидатстване  https://eumis2020.government.bg
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.03.2019 г., 17:00 часа  

 публикувано на 01.03.2019 г.

атуализирано на 27.03.2019г.

 

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.098 – МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.11.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване     https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 28.09.2018 г.

Кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка

Процедура № BG06RDNP001-19.087 – МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Обява за прием на проектни предложения Виж
Условия за кандидатстване Прочети
Условия за изпълнение на проекти Прочети
Документи за попълване Изтегли
Документи за информация Изтегли
Приложения към Условията за изпълнение на проекти Изтегли
Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.10.2018 г., 17:00 часа Адрес за електронно кандидатстване      https://eumis2020.government.bg

 публикувано на 17.09.2018 г.

Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2023г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2023г.  
Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2022г.  
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2021г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2021г.
Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2020г.
Актуализиран индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
 Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2019г.
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка за 2018г.