Конференция

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка пред широката общественост. На конференцията присъстваха 55 души от 55 (от общо 68) населени места. Информационното събитие осигури изключително висока представителност на населените места (81 %) от територията на МИГ.

Снимки от проведеното събитие може да видите в раздел „Галерия“

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.