Покана

за участие в информационна конференция

МИГ ДОБРИЧКА организира провеждането на еднодневна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие пред местната общност, местни лидери и представители на уязвими групи. Планирано е конференцията да се проведе на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Добричка, на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.

ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.