Празници 2024

 

В периода от 08.05 до 22.06.2024г. МИГ Добричка ще представи изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г., както и приноса на ЕС чрез ЛИДЕР/ВОМР за развитие на територията на община Добричка.

Ще получите информация за финансираните идеи, изпълнените проекти, за добри практики и нови възможности за реализация.

Не пропускайте шатрата на МИГ Добричка, където може да получите индивидуална консултация за финансирае на вашата проектна идея, а ние ще ви зарадваме с някой от нашите информационни и рекламни материали.

Екипът на МИГ Добричка Ви очаква:

Кога?

 

Къде?

08-05

09:30 часа

с. Смолница

09-05

13:30 часа

с. Богдан

10-05

10:00 часа

с. Плачи дол

11-05

10:00 часа

с. Царевец

18-05

10:00 часа

с. Ловчанци

25-05

10:00 часа

с. Паскалево

26-05

10:00 часа

с. Бранище

01-06

10:00 часа

с. Победа

15-06

10:00 часа

с. Божурово

22-06

10:00 часа

с. Стефаново

Публикувано на 18.04.2024г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.