Проведени инфосрещи 2022

В периода 19-27 май 2022г. МИГ Добричка организира и проведе 10 информационни срещи в 10 населени места (села) от територията за представяне хода на изпълнение на Стратегията за ВОМР. В мероприятията се включиха общо 116 души, живеещи и/или работещи на територията на МИГ – Община Добричка. Сред тях бяха представители на: земеделските производители, бизнеса, услугите, социални дейности, местната власт и местни лидери; представители на уязвими групи и други заинтересовани страни.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.