Първи подписан договор

МИГ ДОБРИЧКА ПОДПИСА ПЪРВИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

На 24.02.2020г. МИГ Добричка подписа първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и ЗС Радослава Рогова – Стефанова , по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ за „Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко“. Инвестицията ще се реализира в съществуващ цех в село Котленци, община Добричка. Стойността на проекта е 108 371 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.


Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.