Трети договор

СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА

подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 23.09.2020г.  МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между  Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и „М-АГРО“ ЕООД – село Стожер, община Добричка. Договорът е по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020г.. Срокът за изпълнението на договора е 24 месеца (до 23.09.2022г.).

           

Наименование на проекта: 

„Закупуване на оборудване за винарска изба в с. Стожер, общ. Добричка“

Стойност на проекта: 199 925,90 лв., Интензитет на помощта: 50%

Проектът включва закупуване на оборудване за създаване на винарска изба, където кандидатът ще преработва изцяло собствена продукция грозде. Съгласно представения технологичен проект капацитетът за преработка на входяща суровина е 35 000 кг. грозде. В резултат ще се произвеждат 20 343 литра вино (предимно бяло и розе), които ще бъдат реализирани на пазара в бутилки от 0,75 л. и в значително по-малки количества в кутии от 3 л. Винарната ще бъде създадена върху имот собственост на кандидата в с. Стожер, общ. Добричка.

Изпълнението на настоящия проект включва закупуване на оборудване за обзавеждане на винарна, включително оборудване за лаборатория, водоструйки, хладилна инсталация с охлаждаща мощност от 20 до 30 KW, стелажи и затапвачка, каси, маркучи за хранителни цели, дъбови бъчви. 

 
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.