Удължаване на срока за прием на проекти по подмярка 19.2-4.2

С решение на УС на МИГ Добричка от 25.03.2019г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 30 април 2019г.
Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 27.03.2019г.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.