Удължаване на срока по втори прием на проекти по подмярка 19.2-7.6

С решение на УС на МИГ Добричка от 05.04.2021г., крайният срок на обявения втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР се удължава до 17:00 часа на 07 май 2021г. Подробна информация във връзка с обявените приеми можете да намерите в раздел „Кандидатстване“

публикувано на 05.04.2021г.
Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.