Управителен Съвет

 
СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ДОБРИЧКА