Месечен архив: април 2023

Удължен срок 470

  ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ На основание чл.26, ал.7 т.3 от ЗУСЕСИФ и чл. 46 а ал. (6), т.2 и т.3 от Наредба №22 на МЗХГ от 14.12.2015 г. за прилагане … Има още

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Удължен срок 470