Договор НЧ – Одринци

На 02.11.2021г. МИГ Добричка подписа пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-7.6 ,, Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и НЧ ”Възраждане – 1941 г.”, с. Одринци. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: Празник на градинаря в село Одринци”

Стойност на проекта: 14 840,00 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Бенефициент: НЧ ”Възраждане – 1941 г.”, с. Одринци

 Проектът включва следните инвестиции: 

 • Професионална парти шатра със стени – 3 бр.
 • Сгъваеми столове – 30 бр.
 • Кетъринг масса – 3 бр.
 • Главна завеса с ръчно задвижване – 1 бр.
 • Странични завеси – 2 бр.
 • Завеса дъно сцена /неподвижна/ – 1 бр.
 • Рекламни материали – афиши (100 бр.), брошури (100 бр.), флаери (200 бр.), тениски (100 бр.), шапки (100 бр.), календари на градинаря (50 бр.), външен банер (1 бр.)
 • Грамоти за участниците – 100 бр.
 • Книжка с рецепти – 100 бр.
 • Хонорар за оркестър, озвучител и наем на озвучителна техника
 • Осигуряване на фотограф, оператор и водещ на програмата на празника

Цели на проектното предложение:

 Основна цел:

 • Развитие на териториалната идентичност на база на специфичен териториален потенциал и продукти от местен характер;
 • Популяризиране на местното – културно и природно наследство, запазване и заздравяване на селската идентичност и културата на региона и повишаване на обществения интерес към нейното съхранение;
 • Насърчаване на местното население в общи инициативи за изучаване и съхранение на наследството и природните дадености.

За организирането и провеждането на празника на градинаря НЧ ”Възраждане – 1941 г.” с. Одринци” планира различни по вид дейности. Ще бъдат закупени щандове и ще се проведе съпътстващо изложение на свежи и преработени продукти. За участници в събитието ще бъдат поканени местни зеленчукопроизводители и производители на цветя, билки и декоративни растения. Ще се организира готварска работилница със зеленчукови ястия. Планира се организиране на градинарски конкурси за най – добре аранжиран щанд, най-едър плод и зеленчук, най – млад и най – възрастен градинар и др. За най – малките участници ще се проведе конкурс за детска рисунка. В рамките на събитието се планира провеждането на семинар на теми като „Биоградинарство”, „Пермакултура” и др. В празничния ден е заложена музикално-артистична програма и карвинг демонстрация. Предварително ще се подготвят и отпечатат информационни материали, които ще спомогнат за придобиване на обществена информираност и повишаване на екологичната култура на населението не само в с. Одринци, но и на цялата територия на МИГ Добричка. В проектната дейност е заложено и отпечатване на издание за проведения Празник с описателно съдържание и снимков материал. Ще бъдат изготвени и съхранени фото и видео материали.

Утвърждаването на това събитие като традиционен местен празник на градинаря ще доведе до популяризиране, както на природните дадености на района така и на нейните производители. Организирането му ще привлече посетители от цяла Добруджа, ще допринесе за съхраняване на културно – историческото наследство на региона и ще предаде културен опит, знания, умения и традиции между поколенията.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор НЧ – Одринци

Договор Христо Недков

На 28.09.2021г. Сдружение МИГ Добричка подписа пореден административен договор с Държавен фонд “Земеделие“ и земеделския стопанин Христо Недков за финансова подкрепа по подмярка 19.2-4.2 ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР. 

Наименование на проекта: „Закупуване на технологично оборудване за производство на ябълков оцет от ЗП Христо Недков”

Стойност на проекта: 61 457,98 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: ЗС Христо Василев Недков

 Проектът включва следните инвестиции: Оборудване за производство на ябълков оцет, вкл.:

 • пълначна машина с 4 глави;
 • затваряща машина(с ориентатор – елеватор);
 • етикетираща двустрана машина с термотрансферен принтер;
 • компресор.

Цели на проектното предложение:

 Основна цел на проектното предложение е скъсяване на веригата на доставките и „затваряне на цикъла“, като целият процес по преработка, от суровината до крайния продукт, да се извършва в рамките на стопанството на ЗП Христо Недков.

Крайният срок за изпълнение на инвестициите по договора е 30.06.2023г.

Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор Христо Недков

Договор ХИД

На 01.09.2021г. МИГ Добричка подписа още един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2-4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Добричка. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и «ХИД-ИНВЕСТ»  ЕООД. Срокът за изпълнение на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта: „Закупуване на специализирана земеделска техника”

Стойност на проекта: 78 158,08 лв.,

Интензитет на помощта: 50%

Бенефициент: «ХИД-ИНВЕСТ» ЕООД

 Проектът включва следните инвестиции:

 • Комбайн за прибиране на лавандула и маточина – MADARA KL – 1 брой
 • Дискова брана – MADARA модел KDB 022 LP – 1 брой

Цели на проектното предложение: 

 • повишаване на конкурентоспособността на кандидата чрез набавяне на собствени материални активи;
 • намаляване на основните разходи за наем на техника за обработка на площите и прибиране на реколтата;
 • подобряване на пазарната позиция и реализация на кандидата;
 • екологично управление на ресурсите и внедряване на иновации за развитие на балансирана икономика.
Публикувано в Без категория | Коментарите са изключени за Договор ХИД