Архив на категория: Осъщественни проекти

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” име на бенефициента: ОБЩИНА ДОБРИЧКА регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.401-0002 име на проекта: Развиване на туристически продукт за исторически, … Има още

Публикувано в Осъщественни проекти | Коментарите са изключени за МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” име на бенефициента: ОБЩИНА ДОБРИЧКА регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.401-0001 име на проекта: Развиване на туристически продукт за образователен … Има още

Публикувано в Осъщественни проекти | Коментарите са изключени за МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” име на бенефициента: ОБЩИНА ДОБРИЧКА регистрационен номер на проекта: BG06RDNP001-19.098-0003 име на проекта: Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в … Има още

Публикувано в Осъщественни проекти | Коментарите са изключени за МИГ Добричка подмярка 19.2- 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”