Архив на категория: Профил на купувача

Документи по проведената публична покана с ID 9026035:

1. Заповед за откриване на поръчката; 2. Публична покана ; 3. Регистър на получените оферти ; 4. Протокол от комисия за оценка на офертите ; 5. Контролен лист №1 ; 6. Решение на Възложителя ; 7. Уведомителни писма до участниците: 1-ва част ; 2-ра част ; 8. Договори с избраните изпълнители: Лот 1 ; Лот 2 ; Лот 3 ; Лот 4 ; Лот 6 ; Лот … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за Документи по проведената публична покана с ID 9026035:

Публична покана ID 9045039, публикувана в РОП на 19.08.2015 г.: „Популяризиране, информиране и публичност на изпълненото по Стратегията за местно развитие през 2015г.” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ; Обособена позиция 2 (ОП 2): Организиране на изнесена извън територията на община Добричка среща с настоящи бенефициенти на МИГ; Обособена позиция 3 (ОП 3): Организиране на празник „Добруджанска плодородна есен“ на територията на МИГ Добричка. Срок за получаване на оферти: 28 август 2015 г. 17:00 часа rar Изтегли документация за участие Документи по проведената публична покана с ID 9045039: 1. Заповед за откриване на поръчката; 2. Регистър на получените оферти ; 3. Оферта на изпълнителя: по Лот 1 ; по Лот 2 4. Протокол от комисия за оценка на офертите ; 5. Контролен лист №1 ; 6. Решение на Възложителя ; 7. Уведомителни писма до участниците ; 8. Договори с избраните изпълнители: Лот 1 ; Лот 2 ; 9. Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите; 10. Информация за датата и основанието за приключване на договорите. Публична покана ID 9044520, публикувана в РОП на 04.08.2015 г.:

„Обучения на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие през 2015 г.”. Предметът на обществената поръчка е: Организиране и провеждане на „Работно посещение на екипа на МИГ, членове на УС и/или ОС на МИГ и бенефициенти (общо до … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за Публична покана ID 9045039, публикувана в РОП на 19.08.2015 г.: „Популяризиране, информиране и публичност на изпълненото по Стратегията за местно развитие през 2015г.” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ; Обособена позиция 2 (ОП 2): Организиране на изнесена извън територията на община Добричка среща с настоящи бенефициенти на МИГ; Обособена позиция 3 (ОП 3): Организиране на празник „Добруджанска плодородна есен“ на територията на МИГ Добричка. Срок за получаване на оферти: 28 август 2015 г. 17:00 часа rar Изтегли документация за участие Документи по проведената публична покана с ID 9045039: 1. Заповед за откриване на поръчката; 2. Регистър на получените оферти ; 3. Оферта на изпълнителя: по Лот 1 ; по Лот 2 4. Протокол от комисия за оценка на офертите ; 5. Контролен лист №1 ; 6. Решение на Възложителя ; 7. Уведомителни писма до участниците ; 8. Договори с избраните изпълнители: Лот 1 ; Лот 2 ; 9. Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите; 10. Информация за датата и основанието за приключване на договорите. Публична покана ID 9044520, публикувана в РОП на 04.08.2015 г.:

Партида на Възложителя в РОП: 2968

Публична покана ID 9045039, публикувана в РОП на 19.08.2015 г.: „Популяризиране, информиране и публичност на изпълненото по Стратегията за местно развитие през 2015г.” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 (ОП 1): Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ; Обособена … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за Партида на Възложителя в РОП: 2968