Контакти

За връзка с нас:  
Надежда Василева   0889 23 90 50
Нели Събева  0889 46 50 90
Офис:  с. Бранище, ул. Първа 19 А

в сградата на кметството

всеки работен ден

от 09:00 до 17:00 часа

e-mail: mig_dobrichka@abv.bg
web: 

gps координати:

Facebook:

www.mig-dobrichka.org

43.526961, 27.845946

https://www.facebook.com/LAGDobrichka/